Een aantal lokale boomkwekerijen hebben zich verenigd om een zonnepark te ontwikkelen. Hiermee willen ze besparen op hun eigen energievraag. Ze hebben twee verschillende gebieden op het oog  waar dat volgens hun heel goed past.

Een zonnepark ontwikkelen in
Neder-Betuwe

Voorbeeld 2

Een agrarisch bedrijf in
‘Landelijk en groen’

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in in het deelgebied dat op de waarden-kaart van deze Omgevingsvisie “Landelijk en groen” heet. De initiatiefnemer heeft het idee om een groepsaccommodatie te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen.

Voorbeeld 1
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Onze gemeente heeft veel kwaliteiten die we graag willen behouden en versterken. We vinden het daarom belangrijk dat plannen passen bij de kwaliteiten van een gebied. Deze kwaliteiten kan je vinden in de waardenkaart. Daar vind je voor jouw locatie de belangrijkste kwaliteiten en waar je in de uitwerking van je idee rekening mee moet houden. Jouw idee kan deze kwaliteiten versterken. Ook geven de kwaliteiten veel mogelijkheden om je idee beter te maken. Betrek daarom de kwaliteiten van het gebied bij de uitwerking van je idee tot een plan. Als je nog geen locatie hebt, kan de waardenkaart je helpen om een geschikte plek te vinden. Als je rekening houdt met deze kwaliteiten of als je idee deze kwaliteiten versterkt, heeft jouw idee of plan grotere kans van slagen.


Kan jouw idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?
Stap 1
Stappen om verder met je idee te komen

Heb je een plan of een idee dat je wilt realiseren in de gemeente Neder-Betuwe? Met dit stappenplan helpen we je graag op weg. Met jouw idee kan je een positieve bijdrage leveren aan je leef- en werkomgeving. Onze grondhouding is dan ook “Ja, mits”. In het stappenplan lees je hoe dat in zijn werk gaat.

ik heb een idee

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

In het gebied ‘Landelijk en groen’ staan waarden beschreven en hoe je hier rekening mee kan houden. Daarbij staan goede voorbeelden bij ‘wat zien we hier graag’. Op de volgende wijze kan de initiatiefnemer rekening houden met de kwaliteiten van de gemeente:

 • Een landelijke en natuurlijke inpassing van de bebouwing van de groepsaccommodatie. Het bouwvlak moet hierin niet leidend zijn, maar de kwalitatieve versterking. Biedt ruimte aan biodiversiteit op het erf, bij sloten en langs de percelen.
 • Het rustpunt voor fietsers en ijsverkoop is gekoppeld aan fietsroutes over de dijken. Het faciliteert rustige vormen van recreatie en draagt bij aan de recreatieve toegankelijkheid van het gebied.
 • De voorgenomen ontwikkeling biedt gelegenheid om het agrarisch perceel te herinrichten. De initiatiefnemer besteed aandacht aan het natuurlijke karakter, de ligging in het landschap en het zicht op de dijk. De initiatiefnemer heeft hiervoor een plan laten opstellen door een lokale landschapsarchitect.


Kan je idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?

Stap 1
voorbeeld 1

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in het deelgebied dat op de waardenkaart van deze Omgevingsvisie “Landelijk en groen” heet. De initiatiefnemer heeft het idee om een groepsaccommodatie te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen. Omdat het bedrijf aan de dijk ligt, wil de initiatiefnemer de groepsaccommodatie combineren met een rustpunt voor fietsers en ijsverkoop.

De Omgevingsvisie biedt ruimte om dit initiatief te realiseren. De initiatiefnemer kan met zijn plan de waarden van de gemeente versterken en bijdragen aan onze speerpunten. In het stappenplan staat beschreven hoe de initiatiefnemer hiermee aan de slag kan gaan.

De initiatiefnemer heeft ideeën, maar wil graag weten hoe hij dit het beste kan aanpakken. De gemeente helpt hem om uit te zoeken welke stappen hij moet doorlopen en hoe hij dit kan aanpakken.

Een agrarisch bedrijf in ‘Landelijk en groen'

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

In het gebied ‘Landelijk en groen’ zal het initiatief rekening moeten houden met de volgende waarden:

 • Het landelijke en groene karakter.
 • De toegankelijkheid en het comfort voor rustige vormen van recreatie.
 • De zichtbaarheid en toegankelijkheid van waardevolle gebieden en elementen op het gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur.
 • Het open, natte en weidevogelrijke karakter van het Eldikse en Dodewaardse Veld.

In het gebied ‘A15 en Betuweroute’ zal het initiatief rekening moeten houden met de volgende waarden:

 • De ruimte voor natuur, water en duurzame energieopwekking.
 • Zicht vanaf de snelweg op het gebied en de dorpen.
 • Een rustig en eenduidig beeld op de A15 vanuit het omliggende gebied.

De aanleg van het zonnepark sluit aan op de kwaliteiten van het gebied ‘A15 en Betuweroute’. Het zonnepark belemmert het zicht vanaf de snelweg op het gebied niet, omdat de zonnepanelen niet hoger van 1,5 m boven de grond uitsteken. Om een rustig beeld te creëren zal een deskundig bureau een ontwerp maken.

In het gebied ‘Landelijk en groen’ zal het zonnepark in ieder geval niet in het Eldikse en Dodewaardse Veld mogen liggen. Met behulp van een deskundig bureau wordt een ontwerp gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de waarden van dit deelgebied. Het zonnepark wordt aangelegd binnen de schaal van het agrarische landschap, waarbij de bestaande structuren in stand blijven. Rondom het zonnepark kan een groene zoom worden aangelegd zodat het zonnepark vanaf omliggende wegen niet te zien is. Met visualisaties toont de initiatiefnemer aan hoe het initiatief in de omgeving past.

Kan je idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?

Stap 1
voorbeeld 2

Een aantal lokale boomkwekerijen hebben zich verenigd om een zonnepark te ontwikkelen. Hiermee willen ze besparen op hun eigen energievraag. Ze hebben twee verschillende gebieden op het oog waar dat volgens hun heel goed past. De initiatiefnemers zijn bekend met de Omgevingsvisie en voorzien dat hun plan zal bijdragen aan de energietransitie, één van de speerpunten van de Omgevingsvisie. Bovendien draagt het initiatief bij aan de verduurzaming van de laanbomenteelt, dat is één van de doelen van het Laanboompact.

De initiatiefnemers zijn bekend met de Omgevingsvisie en zoeken met behulp van de waardenkaart naar een geschikt perceel. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het zonnepark dichtbij hun eigen bedrijven ligt zonder dat daarbij waardevolle agrarische grond verloren gaat. Gedacht wordt aan de gebieden ‘Landelijk en groen’ en ‘A15 en Betuweroute’. Deze gebieden hebben verschillende te ontwikkelen waarden. Dat betekent dat het initiatief op een verschillende manier uitgewerkt wordt.

Een zonnepark ontwikkelen in Neder-Betuwe

Onze gemeente heeft veel kwaliteiten die we graag willen behouden en versterken. We vinden het daarom belangrijk dat plannen passen bij de kwaliteiten van een gebied. Deze kwaliteiten kan je vinden in de waardenkaart. Daar vind je voor jouw locatie de belangrijkste kwaliteiten en waar je in de uitwerking van je idee rekening mee moet houden. Jouw idee kan deze kwaliteiten versterken. Ook geven de kwaliteiten veel mogelijkheden om je idee beter te maken. Betrek daarom de kwaliteiten van het gebied bij de uitwerking van je idee tot een plan. Als je nog geen locatie hebt, kan de waardenkaart je helpen om een geschikte plek te vinden. Als je rekening houdt met deze kwaliteiten of als je idee deze kwaliteiten versterkt, heeft jouw idee of plan grotere kans van slagen.


Kan jouw idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?
Stap 1

Een aantal lokale boomkwekerijen hebben zich verenigd om een zonnepark te ontwikkelen. Hiermee willen ze besparen op hun eigen energievraag. Ze hebben twee verschillende gebieden op het oog  waar dat volgens hun heel goed past.

Een zonnepark ontwikkelen in
Neder-Betuwe

Voorbeeld 2

Een agrarisch bedrijf in
‘Landelijk en groen’

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in in het deelgebied dat op de waarden-kaart van deze Omgevingsvisie “Landelijk en groen” heet. De initiatiefnemer heeft het idee om een groepsaccommodatie te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen.

Voorbeeld 1

Heb je een plan of een idee dat je wilt realiseren in de gemeente Neder-Betuwe? Met dit stappenplan helpen we je graag op weg. Met jouw idee kan je een positieve bijdrage leveren aan je leef- en werkomgeving. Onze grondhouding is dan ook “Ja, mits”. In het stappenplan lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Stappen om verder met je idee te komen

ik heb een idee

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

In het gebied ‘Landelijk en groen’ staan waarden beschreven en hoe je hier rekening mee kan houden. Daarbij staan goede voorbeelden bij ‘wat zien we hier graag’. Op de volgende wijze kan de initiatiefnemer rekening houden met de kwaliteiten van de gemeente:

 • Een landelijke en natuurlijke inpassing van de bebouwing van de groepsaccommodatie. Het bouwvlak moet hierin niet leidend zijn, maar de kwalitatieve versterking. Biedt ruimte aan biodiversiteit op het erf, bij sloten en langs de percelen.
 • Het rustpunt voor fietsers en ijsverkoop is gekoppeld aan fietsroutes over de dijken. Het faciliteert rustige vormen van recreatie en draagt bij aan de recreatieve toegankelijkheid van het gebied.
 • De voorgenomen ontwikkeling biedt gelegenheid om het agrarisch perceel te herinrichten. De initiatiefnemer besteed aandacht aan het natuurlijke karakter, de ligging in het landschap en het zicht op de dijk. De initiatiefnemer heeft hiervoor een plan laten opstellen door een lokale landschapsarchitect.


Kan je idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?

Stap 1

Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf in het deelgebied dat op de waardenkaart van deze Omgevingsvisie “Landelijk en groen” heet. De initiatiefnemer heeft het idee om een groepsaccommodatie te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen. Omdat het bedrijf aan de dijk ligt, wil de initiatiefnemer de groepsaccommodatie combineren met een rustpunt voor fietsers en ijsverkoop.

De Omgevingsvisie biedt ruimte om dit initiatief te realiseren. De initiatiefnemer kan met zijn plan de waarden van de gemeente versterken en bijdragen aan onze speerpunten. In het stappenplan staat beschreven hoe de initiatiefnemer hiermee aan de slag kan gaan.

De initiatiefnemer heeft ideeën, maar wil graag weten hoe hij dit het beste kan aanpakken. De gemeente helpt hem om uit te zoeken welke stappen hij moet doorlopen en hoe hij dit kan aanpakken.

Een agrarisch bedrijf in ‘Landelijk en groen'

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

In het gebied ‘Landelijk en groen’ zal het initiatief rekening moeten houden met de volgende waarden:

 • Het landelijke en groene karakter.
 • De toegankelijkheid en het comfort voor rustige vormen van recreatie.
 • De zichtbaarheid en toegankelijkheid van waardevolle gebieden en elementen op het gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur.
 • Het open, natte en weidevogelrijke karakter van het Eldikse en Dodewaardse Veld.

In het gebied ‘A15 en Betuweroute’ zal het initiatief rekening moeten houden met de volgende waarden:

 • De ruimte voor natuur, water en duurzame energieopwekking.
 • Zicht vanaf de snelweg op het gebied en de dorpen.
 • Een rustig en eenduidig beeld op de A15 vanuit het omliggende gebied.

De aanleg van het zonnepark sluit aan op de kwaliteiten van het gebied ‘A15 en Betuweroute’. Het zonnepark belemmert het zicht vanaf de snelweg op het gebied niet, omdat de zonnepanelen niet hoger van 1,5 m boven de grond uitsteken. Om een rustig beeld te creëren zal een deskundig bureau een ontwerp maken.

In het gebied ‘Landelijk en groen’ zal het zonnepark in ieder geval niet in het Eldikse en Dodewaardse Veld mogen liggen. Met behulp van een deskundig bureau wordt een ontwerp gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de waarden van dit deelgebied. Het zonnepark wordt aangelegd binnen de schaal van het agrarische landschap, waarbij de bestaande structuren in stand blijven. Rondom het zonnepark kan een groene zoom worden aangelegd zodat het zonnepark vanaf omliggende wegen niet te zien is. Met visualisaties toont de initiatiefnemer aan hoe het initiatief in de omgeving past.

Kan je idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?

Stap 1

Een aantal lokale boomkwekerijen hebben zich verenigd om een zonnepark te ontwikkelen. Hiermee willen ze besparen op hun eigen energievraag. Ze hebben twee verschillende gebieden op het oog waar dat volgens hun heel goed past. De initiatiefnemers zijn bekend met de Omgevingsvisie en voorzien dat hun plan zal bijdragen aan de energietransitie, één van de speerpunten van de Omgevingsvisie. Bovendien draagt het initiatief bij aan de verduurzaming van de laanbomenteelt, dat is één van de doelen van het Laanboompact.

De initiatiefnemers zijn bekend met de Omgevingsvisie en zoeken met behulp van de waardenkaart naar een geschikt perceel. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het zonnepark dichtbij hun eigen bedrijven ligt zonder dat daarbij waardevolle agrarische grond verloren gaat. Gedacht wordt aan de gebieden ‘Landelijk en groen’ en ‘A15 en Betuweroute’. Deze gebieden hebben verschillende te ontwikkelen waarden. Dat betekent dat het initiatief op een verschillende manier uitgewerkt wordt.

Een zonnepark ontwikkelen in Neder-Betuwe

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE