Achtergronden bij deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.

Achtergronden bij deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Hoe kwam de visie tot stand?

 • In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is met een ambtelijke expertisegroep hard gewerkt om met alle inbreng de omgevingsvisie vorm te geven.
 • In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken met het college en de raad.
 • In de eerste heft van 2021 zijn aantal onderwerpen uit de omgevingsvisie verder besproken met de raad.
 • In de tweede helft van 2021 is de concept omgevingsvisie voorgelegd aan de samenleving, stakeholders en aan de raad.
 • In de tweede helft van 2021 is de omgevingsvisie als ontwerp ter inzage gelegd.
 • In de eerste helft van 2022 wordt de omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.Achtergronden bij deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

wat is de status? en tot wanneer is de visie geldig?

De Omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Neder-Betuwe in dit geval. Nieuwe plannen en ideeën en gemeentelijk beleid moeten voldoen aan de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan of idee om iets nieuws te ontwikkelen of te bouwen, dan is de Omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de Omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het omgevingsplan.

Er zit geen einddatum aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt (indien nodig) om de 4 jaar geactualiseerd. Als daar aanleiding toe is kan de Omgevingsvisie ook tussentijds aangepast worden.

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Hoe kwam de visie tot stand?
Achtergronden bij deze Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.

OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Wat is een Omgevingsvisie?

 • In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is met een ambtelijke expertisegroep hard gewerkt om met alle inbreng de omgevingsvisie vorm te geven.
 • In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken met het college en de raad.
 • In de eerste heft van 2021 zijn aantal onderwerpen uit de omgevingsvisie verder besproken met de raad.
 • In de tweede helft van 2021 is de concept omgevingsvisie voorgelegd aan de samenleving, stakeholders en aan de raad.
 • In de tweede helft van 2021 is de omgevingsvisie als ontwerp ter inzage gelegd.
 • In de eerste helft van 2022 wordt de omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.Hoe kwam de visie tot stand?

Achtergronden bij deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE

Wat is een omgevingsvisie?

Hoe kwam de visie tot stand?

De Omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Neder-Betuwe in dit geval. Nieuwe plannen en ideeën en gemeentelijk beleid moeten voldoen aan de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan of idee om iets nieuws te ontwikkelen of te bouwen, dan is de Omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de Omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het omgevingsplan.

Er zit geen einddatum aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt (indien nodig) om de 4 jaar geactualiseerd. Als daar aanleiding toe is kan de Omgevingsvisie ook tussentijds aangepast worden.

wat is de status? en tot wanneer is de visie geldig?

Achtergronden bij deze Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
NEDER-BETUWE